تاریخ نظریه: ۱۳۹۵/۰۴/۲۷
شماره نظریه: ۷/۹۵/۹۵۶
شماره پرونده: ۹۵-۱۸۲-۱۶۰

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

۱- صرف مفقودی مهر اداری توسط کارمند در اثر اهمال (مسامحه و سهل‌انگاری)، در قوانین جاری، جرم‌انگاری نشده است و موضوع از مصادیق مذکور در مواد ۵۴۴ و ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ (تعزیرات)، خارج است و حسب مورد می‌تواند تخلف اداری یا انضباطی محسوب گردد؛ مانند موارد مذکور در بند ۱۰ ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲/۹/۷ و اصلاحات بعدی و قسمت اخیر ماده ۸۵ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۹ و اصلاحات بعدی.
۲- در مورد اینکه در فرض سوال، بزه جعل تحقق یافته یا نه، موضوع واجد جنبه قضایی است و تشخیص آن، با توجه به شرایط و اوضاع و احوال پرونده و احراز یا عدم احراز تحقق ارکان جرم از جمله عنصر روانی جعل به عهده قاضی رسیدگی‌کننده است؛ به ویژه اینکه در بزه جعل، علاوه بر علم و قصد مرتکب بر قلب حقیقت و تقلب، نیاز به سوءنیت خاص، یعنی احراز قصد اضرار غیر نیز می‌باشد که در فرض مطروحه در استعلام، این امر منتفی است