ماده 74 شیوه‌نامه مراقبت موقت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست

ارتباط خانواده میزبان با خانواده زیستی کودک و نوجوان درصورت تمایل خانواده میزبان و پس از تأیید کارگروه­های شهرستان و استان جهت حمایت مادی و غیرمادی با هدف تداوم بازپیوند بلامانع می‌باشد.