تعاونی‌ها، سازمان‌های صنفی و حرفه ‌ای، احزاب و تشکل ‌های ‌سیاسی،‌ کانون‌ها و سازمان‌های ‌دانشجویی و دانش‌ آموزی، تشکل‌های کارگری و کارفرمایی موضوع قانون کار، انجمن‌ های علمی،‌ موسسات فرهنگی، هنری و ادبی، هیأت‌های مذهبی و هیأت امنای مساجد،‌ حسینیه‌ها، بقاع متبرکه و موقوفات، باشگاه‌ها و هیأت‌های ورزشی،‌ مراکز ترک اعتیاد، موسسات تجاری و انتفاعی، سازمان‌های مردم نهاد و موسسات موضوع بندهای (۱) تا (۱۲) ماده (۲۶) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب ۱۳۸۰ - از شمول این قانون مستثنی هستند.