ماده 20 اعلامیه جهانی حقوق بشر

1- هرکس حق دارد آزادانه مجامع و جمعیت‌ها‌ی مسالمت‌آمیز تشکیل دهد.

2-هیچ کس را نمی‌توان مجبور به شرکت در اجتماعی کرد.