اساسنامه سازمان توسعه و بهره‌برداری فناوری‌های نوین آب‌های جوی

مصوب 1401/08/11 هیات وزیران
هیأت وزیران در جلسه‌های 1401/5/5 و 1401/8/11 به پیشنهاد شماره 1401/13731/200/100 مورخ 1401/1/31 وزارت نیرو و به استناد بند (ط) تبصره(20) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کشور، اساسنامه سازمان توسعه و بهره‌برداری فناوری‌های نوین آب­های جوی را به شرح زیر تصویب کرد:
به منظور ارتقای بهره‌برداری و استفاده هرچه بیشتر از منابع آب جوی از طریق فراهم نمودن زیرساخت‌های لازم با استفاده از فناوری‌های نوین، سازمان توسعه و بهره‌برداری فناوری‌های نوین آب­های جوی که در این اساسنامه به اختصار "سازمان" نامیده می‌شود با شخصیت حقوقی مستقل و به صورت موسسه دولتی وابسته به وزارت نیرو تشکیل و طبق قوانین و مقررات مربوط و مفاد این اساسنامه اداره می­شود.
تبصره - فناوری‌های نوین شامل کلیه فناوری­هایی است که در زمین، دریا، هوا و فضا می‌تواند موجب ارتقای بهره‌برداری و استفاده هر چه بیشتر از منابع آب جوی شود.
موضوع فعالیت سازمان، استفاده از فناوری‌های نوین و بکارگیری آن و نیز مدیریت راهبردی متمرکز با به‌کارگیری بخش غیردولتی و شرکت‌های دانش­بنیان، دانشگاه­ها و موسسات آموزش­عالی، پژوهشی و فناوری و اعمال سیاست‌های مرتبط با تعدیل وضع آب و هوا و بارورسازی ابرها در جهت استفاده هر چه بیشتر از منابع آب جوی است.
مرکز سازمان در تهران (بدون واحد استانی) و حوزه فعالیت آن سراسر کشور می‌باشد.
تبصره - سازمان با استفاده از امکانات و نیروی انسانی موجود تشکیل و برای انجام وظایف قانونی خود از امکانات و نیروی انسانی واحدهای ذی­ربط وزارت نیرو استفاده می­نماید.
از تاریخ تصویب این اساسنامه، همه وظایف و مسئولیت‌های مرتبط با این سازمان به همراه بودجه و اعتبارات، اموال، دارایی‌ها، بدهی‌ها، تعهدات و امکانات و نیروی انسانی از شرکت مدیریت منابع آب ایران، شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، موسسه تحقیقات آب و ستاد وزارت نیرو به این سازمان انتقال می‌یابد.
وظایف و اختیارات سازمان به شرح زیر تعیین می‌شود:
1- تدوین برنامه‌های کلان، میان­مدت و کوتاه­مدت، مدیریت منابع آب جوی در جهت فناوری­های نوین و دستورالعمل‌های لازم و تدوین استانداردهای مرتبط با اهداف و موضوع فعالیت و وظایف سازمان و نظارت بر حسن اجرای آنها.
2- واپایش (کنترل) بهره‌برداری منابع آب جوی از طریق راهبری و هماهنگی اقدام موثر عملیاتی سامانه‌های زمینی، هوایی و فضایی، جلوگیری از مداخلات جوی مخرب داخلی و مقابله با مداخلات جوی خارجی با رعایت قوانین و مقررات و اخذ مجوزهای قانونی مربوط.
3- انجام مطالعات، تحقیقات، پژوهش، امکان‌سنجی، طراحی، تهیه، اجرا و توسعه تجهیزات و فناوری‌های نوین مرتبط با اهداف سازمان و انتقال فناوری، تولید، خودکفایی و بهره‌برداری از آن.
4- خرید خدمات از بخش غیردولتی و واحد‌های فناوری داخلی و خارجی از جمله شرکت­های دانش­بنیان، دانشگاه­ها و موسسات آموزش­عالی، پژوهشی و فناوری برای انجام امور مطالعاتی، تحقیق، توسعه، آموزش، مشاوره، طراحی، امور اجرایی، بهره‌برداری از تجهیزات و تأسیسات به منظور کاهش هزینه‌ها، افزایش بهره‌وری و ارتقای سطح خدمات در حوزه‌های مرتبط با اهداف سازمان و صدور اجازه فعالیت و بهره‌برداری در حوزه‌های مرتبط در چهارچوب قوانین مربوط جهت دستیابی به اهداف سازمان.
5 - حمایت از طراحی، ساخت و آزمایش طرح­های آزمایشی به منظور کسب دانش و تجربیات نوین و نیز حمایت فنی و اقتصادی و هدایت مطالعات و پژوهش­های مراکز علمی، تحقیقاتی، مشاوره­ای در راستای بهبود اهداف سازمان.
6 - ایجاد ارتباط و بستر تعامل با سایر کشورهای دارای فناوری­های مورد نیاز جهت تبادل فناوری­های نوین و دستیابی به اهداف سازمان.
7- ایجاد فضای مناسب فعالیت علمی و مهندسی برای جذب دانشمندان و متخصصان داخل و خارج از کشور با رعایت قوانین و مقررات.
8 - ایجاد سازوکار لازم به منظور حمایت از حقوق مالکیت فکری در نظام نوآوری ملی و بین­المللی در حوزه فعالیت سازمان.
9- مشارکت و سرمایه­گذاری در تأمین صندوق­های غیردولتی خطرپذیر و پژوهش و فناوری در چهارچوب قوانین.
10 - انجام سایر فعالیت­هایی که به موجب سایر قوانین بر عهده سازمان محول می­شود.
رئیس سازمان از بین اشخاص مسلمان، امین و مورد وثوق دارای تحصیلات دانشگاهی مرتبط با موضوع فعالیت سازمان و سابقه و تجربه کافی مرتبط توسط وزیر نیرو انتخاب و منصوب می­شود و همتراز معاون وزیر نیرو است.
رئیس سازمان، بالاترین مقام سازمان است و در چهارچوب مقررات قانونی مربوط، اداره امور سازمان بر عهده وی می‌باشد. رئیس سازمان در مراجع قانونی، نماینده سازمان است و حق توکیل به غیر، ارجاع دعاوی به داوری و ارائه پیشنهاد صلح و سازش با رعایت اصل یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اعمال نظارت لازم بر حسن اجرای وظایف محول شده به سازمان را دارا می‌باشد و نیز دارای سایر اختیارات زیر است:
1- تهیه و تنظیم دستورالعمل‌های اجرایی داخلی سازمان.
2- تهیه و تدوین ساختار سازمانی و پیشنهاد به مراجع ذی­صلاح با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
3- اداره امور فنی، اداری، مالی، بودجه، استخدامی سازمان و نصب و عزل یا اعمال سایر مقررات اداری درباره کارکنان در حدود مقررات مربوط.
4 - نظارت بر اجرای برنامه‌ها و حسن جریان امور، وظایف سازمان مندرج در ماده (5) این اساسنامه و حفظ حقوق، منافع و اموال سازمان.
5 - تهیه و تنظیم برنامه‌ها و فعالیت‌های جدید در راستای اهداف و وظایف سازمان.
6 - نمایندگی قانونی سازمان در مقابل مراجع اداری و قضائی برای دفاع از حقوق سازمان و تعقیب دعاوی و طرح آن اعم از کیفری، حقوقی و اداری و هرگونه حقوق و اختیارات قانونی با حق توکیل به غیر.
7- معرفی امضاهای مجاز برای استفاده از حساب‌های بانکی و امضای نامه‌ها و مکاتبات با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
قراردادها و اسناد تعهدآور با امضای رئیس سازمان و یا یکی از معاونان سازمان و مهر سازمان معتبر است.
دارندگان حق امضای چک‌ها، اسناد و اوراق مالی عبارتند از:
1- رئیس سازمان یا نماینده وی با رعایت شرط امانت و وثاقت.
2- ذی­حساب یا مدیرکل امور مالی سازمان.
تبصره - چک‌ها و اسناد مزبور با امضای رئیس سازمان یا نماینده مجاز از طرف وی، ذی­حساب سازمان یا مدیر کل امور مالی سازمان و مهر سازمان معتبر است.
رئیس سازمان می‌تواند با حفظ مسئولیت، قسمتی از اختیارات خود را به مدیران یا کارکنان سازمان با رعایت شرط امانت و وثاقت به موجب ابلاغ کتبی تفویض کند.
منابع مالی سازمان عبارت است از:
1- اعتبارات مصوب در قوانین بودجه سالانه کل کشور.
2- درآمدهای حاصل از ارائه خدمات به متقاضیان که به عنوان درآمدهای اختصاصی محسوب می‌شود و در چهارچوب بودجه‌های مصوب برای انتقال و به کارگیری فناوری­های نوین به منظور بهبود شرایط آبی کشور در مناطق مستعد هزینه می­شود.
3- کمک­ها، هدایا و وقف توسط اشخاص حقیقی و حقوقی.
تبصره - کمک دولت به این سازمان در اولین سال تأسیس از محل ردیف متفرقه (1- 510000) جدول شماره (9) قانون بودجه سال 1401 کل کشور و در سال­های آتی از محل ردیف مستقلی که برای این سازمان در قوانین بودجه سالانه کل کشور پیش­بینی می‌گردد تأمین خواهد شد.
این اساسنامه به موجب نامه شماره 102/34188 مورخ 1401/9/16 شورای نگهبان تأیید شده است.
معاون اول رئیس‎جمهور - محمد مخبر

عناوین و برچسب‌ها