ماده 78 قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

فارغ التحصیلان دوره اول دانشکده علوم نظامی به درجه ستوانسومی و فارغ التحصیلان دوره دوم به درجه ستواندومی نائل می‌شوند و حداقل مدت توقف آنها در درجات ستوانی 3 سال و در درجات سروانی و بالاتر 4 سال به جز در درجه سرهنگی که 5 سال می‌باشد.
تبصره - در مورد کسانی که به درجه سرتیپ دومی نائل شده اند و دانشکده فرماندهی و ستاد را طی نموده‌اند یا مدرک تحصیلی فوق لیسانس و بالاتر مورد نیاز و قابل قبول سپاه را دارند ارتقاء به درجات سرتیپی و بالاتر بر حسب نیاز با پیشنهاد فرماندهی کل سپاه و تصویب فرماندهی کل خواهد بود.