اصل تمرکز بر امور قضایی
تفکیک عمل قضایی از عمل اجرایی و اصل تمرکز بر امور قضایی لازمه تفکیک قوا و اصل استقلال قضایی است. بنا به اصل ۱۵۶ قانون اساسی، قوه قضاییه در راستای رسالت اصلی خود به امر قضایی و نظارتی می‌ پردازد. در این راستا قوه قضاییه با استفاده حداکثری از ظرفیت دستگاه‌ های اجرایی و بخش خصوصی نسبت به برون ‌سپاری امور غیرقضایی اقدام لازم را به عمل می‌ آورد. علاوه بر این از توسعه بی ‌رویه مراجع غیرقضایی ممانعت می ‌نماید و در هر حال ایجاد هر مرجع شبه قضایی با حضور عضو قاضی منوط به موافقت قوه قضاییه می ‌باشد. بدین منظور و در راستای طرح تحول قوه قضاییه خروج پرونده‌ های با صبغه غیرقضایی از صلاحیت محاکم باعث افزایش کارآمدی دستگاه قضایی، کاهش اطاله دادرسی و تضمین اصل امنیت قضایی خواهد شد.