ماده واحده - به منظور اجرای کامل فرمان حضرت امام (‌ره) و اعمال سیاست واحد در گزینشهای سراسر کشور، امر گزینش و اجرای ضوابط و‌ مقررات مربوط به آن در کلیه وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات و شرکتهای دولتی، شرکتهای ملی نفت و گاز و پتروشیمی، سازمان گسترش و‌نوسازی صنایع ایران، سازمان صنایع ملی ایران، جمعیت هلال احمر، شهرداریها، سازمان تامین اجتماعی، بانکها، موسسات و شرکتهای دولتی که‌ شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، موسسات و شرکتهائی که تمام یا قسمتی از بودجه آنها از بودجه عمومی تامین میشود و همچنین ‌گزینش کارکنانی که به دستگاههای مشمول قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مامور یا منتقل گردند و نهادهای انقلاب اسلامی تابع ‌احکام مقرر در قانون مذکور خواهند بود.

تبصره ۱ - داوطلبان ورود به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی غیر بورسیه یا غیر متعهد خدمت و مراکز آموزش عالی غیر وابسته به ‌دستگاههای مذکور در فوق، قضات و اعضاء هیاتهای علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران(‌اعم از کادر نظامی و غیر نظامی، ارتش، سپاه و نیروی انتظامی) تابع احکام مربوط به خود خواهند بود.

تبصره ۲ - در هر مورد که برای وزیر یا وزارت آموزش و پرورش در قانون یاد شده حکمی پیش‌بینی شده است در دستگاههای مذکور حسب مورد ‌بالاترین مقام دستگاه ذیربط عهده‌دار وظایف مقرر خواهد بود.

تبصره ۳ - حکم تبصره ۲ ماده ۱۲ قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش در مورد استفاده از امکانات شامل کلیه دستگاههای مشمول ماده واحده خواهد بود و در صورتی که بعضی از شرکتهای دولتی و وابسته به دولت فاقد واحد گزینشی باشند از نیروها و امکانات موجود مربوط به‌ گزینش دستگاه متبوع خود استفاده خواهند کرد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه روز یکشنبه نهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و پنج مجلس شورای اسلامی‌تصویب و در تاریخ ۱۳۷۵/۲/۲۶ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی‌اکبر ناطق نوری