واژه‌های به کار رفته در این آیین‌نامه به شرح زیر می‌باشند:
الف‌- قانون: قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی
ب‌- آیین‌نامه: آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی
ج‌- دادگاه خانواده: دادگاه خانواده موضوع قانون
د‌- مرکز امور مشاوران: مرکز امور مشاوران، وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه