بهزیستی استان­ها در طول سال از طریق رسانه‌­های گروهی، مبادرت به فراخون عمومی جهت شناسایی خانواده‌های داوطلب میزبانی می‌نماید، تا با احراز صلاحیت و آموزش و آماده سازی آنان، پیش از ورود کودک و نوجوان به مراکز نگهداری، زمینه مراقبت موقت آنان در خانواده فراهم شود.