تاریخ نظریه: ۱۳۹۳/۰۹/۰۵
شماره نظریه: ۷/۹۳/۲۱۱۸
شماره پرونده: ۹۳-۱۸۶/۱-۱۱۸۳

استعلام:

۱- درمجازاتهای تکمیلی چنانچه وفق ماده ۲۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ بقیه مدت محکومیت تبدیل به مجازات حبس گردد آیا مجازات حبس مذکور مشمول مقررات مرور زمان می­گردد یا خیر؟
۲- با توجه به ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و درجه بندی مجازاتهای تعزیری، مجازات انفصال موقت از خدمات دولتی وعمومی ذکر نشده است؛ در حالیکه در قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۷۵ مثل ماده ۵۷۶ مجازات انفصال ازخدمات دولتی از ۱تا ۵ سال تعیین شده است لذا خواهشمند است بفرمایید مجازات مذکور جزء کدامیک از درجات مجازاتهای موضوع ماده قانون فوق­الذکر می­باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

۱- با توجه به اطلاق مقررات مرور زمان در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، اجرای مجازات تکمیلی و آنچه به عنوان بدل از آن مجازاتها توسط دادگاه تعیین می­گردد، مشمول مرور زمان خواهد بود.
۲- با توجه به ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ خصوصاً تبصره ۱ این ماده، انفصال از خدمات دولتی (به طور موقت) یکی از مصادیق محرومیت از حقوق اجتماعی است و با توجه به مدت آن می­تواند از درجه ۵ یا ۶ یا ۷ مجازاتهای تعزیری موضوع ماده ۱۹ قانون فوق­الذکر محسوب شود./ب