درخواست صدور اجراییه چک از طرف دارنده ثالث

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/07/15
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر لاهیجان

موضوع

درخواست صدور اجراییه چک از طرف دارنده ثالث

پرسش

چنانچه درخواست صدور اجراییه بر مبنای قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 97، از سوی شخص منتقل‌الیه (دارنده‌ای که گواهینامه به نام وی صادر نشده است) تقدیم گردد، آیا قابل ترتیب اثر می‌باشد؟

نظر هیات عالی

طرح دعوی از ناحیه منتقل‌الیه امکان‌پذیر می‌باشد اما درخواست صدور اجراییه بر مبنای قانون جدید با توجه به ماده 4 قانون اصلاحی و استدلالات مندرج در نظر اقلیت ممکن است.

نظر اکثریت

در قانون صدور چک، صرفا در مورد حق شکایت کیفری تصریح شده است که دارنده اولیه حق طرح چنین شکایتی را دارد، بنابراین در سایر موارد منعی جهت طرح دعوی از سوی منتقل‌الیه نیست، مضافا به اینکه ماده 23 اصلاحی قانون صدور چک نیز قیدی برای دارنده چک جهت درخواست صدور اجراییه ندارد.

نظر اقلیت

با درنظر گرفتن ماده 4 اصلاحی قانون مذکور و اینکه گواهینامه دارای کد رهگیری به نام دارنده ثبت می‌گردد و آثاری که در ماده 21 برای انتقال چک به دارنده جدید ذکر شده است، همچنین استثنائی بودن صدور اجراییه برای چک (عدم نیاز به طرح دعوی)، مقصود از دارنده چک در ماده 23 همان کسی است که در گواهینامه با کد رهگیری، نام وی ثبت گردیده است و انتقال‌گیرنده ابتدا باید در سامانه یکتای مذکور، نام خود را ثبت کرده و سپس تقاضای اجراییه نماید. درغیر این صورت، درخواست صدور اجراییه از انتقال گیرنده پذیرفته نیست.

منبع
برچسب‌ها