مقررات کلی داوری و کارشناسی از حیث صلاحیت افراد مذکور و ترتیب انجام وظایف آنها برای هیأت‌ های مذکور در این ماده نیز لازم‌الرعایه میباشد.