تاریخ نظریه: ۱۳۹۸/۱۱/۰۸
شماره نظریه: ۷/۹۸/۱۶۳۶
شماره پرونده: ک ۶۳۶۱-۱/۶۸۱-۸۹

استعلام:

احتراما چنانچه دادگاه برای بزه توهین مجازات شلاق را برگزیند در صورت وجود جهات تخفیف می‌تواند کیفر شلاق را با دو درجه تخفیف به جزای نقدی بیش تر از جریمه مقرر در ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات یک میلیون ریال تبدیل نماید./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در جرایم تعزیری که مجازات قانونی جرم، شلاق و جزای نقدی به صورت تخییری است، مانند جرم موضوع ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ که در استعلام به آن اشاره شده است، با توجه به این‌که قانون، جزای نقدی را به عنوان مجازات اصلی جرم پیش‌بینی کرده است، لذا تعیین مجازات شلاق و تبدیل آن در مقام تخفیف مجازات به جزای نقدی بیش از آن‌چه که در قانون مقرر شده، مناسب به حال متهم نیست و با توجه به ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی، وجه قانونی ندارد.