ماده 6 اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار

انحلال سازمان و تعیین تکلیف اموال و دارایی‌های آن و چگونگی ایفای تعهدات پس از انحلال، به‌ موجب قانون خواهد بود.