در راستای تکریم ارباب رجوع و بهبود و ارتقای خدمات ارائه شده، رعایت موارد زیر در دستگاه‌ های مشمول ضروری است:
الف - اجتناب از ایجاد یا توسعه رویه و تشریفات زاید اداری؛
ب - تمرکز فضای واحدهای اداری مرتبط با یکدیگر؛
پ - تجمیع فرآیندهای اداری مربوط به هر خدمت در یک مکان؛
ت - استقرار و راه اندازی یا ارتقای سیستم اتوماسیون اداری (سیستم تحت شبکه الکترونیکی)؛
ث - استفاده از روش‌ های الکترونیکی و مکانیزه و به حداقل رسانیدن موارد ضرورت حضور جهت پاسخ گویی به ارباب رجوع؛
ج - اخذ پیشنهاد، نظر، انتقاد و شکایت مردمی از طریق نصب صندوق در محل انتظار، استفاده از سامانه‌ های تلفنی و رایانه ‌ای، توزیع کاربرگ‌ های نظرسنجی در خصوص عملکرد کارکنان و جمع آوری و بهره برداری مناسب از نتایج آن در اصلاح فرآیندها و تشویق و تنبیه کارکنان؛
چ - طراحی و راه اندازی سامانه جامع دریافت پیشنهادها و انتقادها و پیش بینی ظرفیت ‌های پاسخ گویی، اطلاع رسانی، ارتباط مردمی و امتیازدهی ارباب رجوع به عملکرد هر یک از کارکنان و ارسال مستندات راجع به تخلفات ارتکابی از ناحیه آنان به مقام ذی ربط؛
ح - راه اندازی خط تلفن گویا؛
خ - نصب تابلوهای راهنما یا استقرار باجه اطلاع رسانی در مبادی ورودی ساختمان و طبقات و در معرض دید ارباب رجوع برای معرفی بخش‌ های دستگاه ‌های مشمول و استفاده از تجهیزات الکترونیکی جهت راهنمایی ارباب رجوع؛
د - درج مشخصات، پست سازمانی و رئوس وظایف اصلی هر یک از کارکنان در محل استقرار آن ‌ها؛
ذ - تخصیص روز یا ساعاتی برای ملاقات و ارتباط مستقیم و بدون واسطه با ارباب رجوع توسط مدیران دستگاه‌ های مشمول و پیگیری بعدی درخواست ‌های آنان؛
ر - رعایت دقیق ساعات کار اداری و حضور تمام وقت کارکنان در محل خدمت و عدم ترک محل جز در صورت مأموریت اداری یا مرخصی، منوط به معرفی و حضور مستخدم جایگزین جهت پاسخگویی به ارباب رجوع؛
ز - اجتناب از انجام امور شخصی در منظر ارباب رجوع و به طور کلی در ساعات اداری؛
ژ - انجام اقدامات پیشگیرانه در جهت جلوگیری از مفقودی اشیاء و مدارک ارباب رجوع یا افشای اطلاعات شخصی آنان؛
س - اجتناب از انجام نظارت‌ های الکترونیکی مغایر با حریم شخصی ارباب رجوع، مگر به حکم قانون؛
ش - اجتناب از تجدید اوقات دادرسی در فرض مأموریت و یا مرخصی قاضی رسیدگی کننده و ضرورت ارجاع امر به قاضی دیگر؛
ص - استفاده حداکثری از ظرفیت تجهیزات الکترونیکی جهت انجام مکاتبات و استعلام‌ ها و خودداری از مکاتبه به صورت کاغذی؛
ض - انجام فرایض دینی در زمان از پیش اعلام شده و مناسب به گونه‌ ای که موجب تأخیر در ارائه خدمات به ارباب رجوع نشود؛
ط - تخصیص فضای استقرار و انتظار مناسب برای ارباب رجوع و تهیه و تعبیه تجهیزات ضروری مانند صندلی مناسب به تعداد کافی، لوازم گرمایشی و سرمایشی، تجهیزات آب آشامیدنی، سرویس بهداشتی مناسب با رعایت نظافت مستمر و تسهیل دسترسی به نمازخانه؛
ظ - پاکیزگی و نظافت مستمر فضای اداری؛
ع - نصب دستگاه ‌های خودپرداز و عندالاقتضاء استفاده از روش ‌ها و تجهیزات نوبت دهی الکترونیکی و استقرار شعبه ‌ای از بانک ‌های عامل در صورت ضرورت؛
غ - پیش بینی و تدارک موجبات دسترسی و تردد آسان و کم هزینه ارباب رجوع به دستگاه ‌های مشمول از طریق هماهنگی با مسوولان محلی و مدیریت حمل و نقل شهری؛
ف - طراحی و مناسب سازی اماکن برای تردد سالمندان و توان خواهان و تسریع و اولویت در ارائه خدمت به این افراد؛
ق - تخصیص فضای مناسب همراه با امکانات و مربی جهت استقرار کودکان و نوجوانان در محاکم خانواده به منظور جلوگیری از ورود و تردد آن‌ ها به محاکم و همچنین تخصیص این مکان در دیگر مراجع قضایی در صورت ضرورت و اقتضاء؛
ک - تشکیل یا توسعه واحدهای ارشاد و معاضدت قضایی؛
گ - ایجاد یا تقویت دفاتر حمایت از زنان و کودکان؛
ل - تقویت زیرساخت‌ های سامانه های الکترونیکی با هدف جلوگیری از قطع و عدم دسترسی به سامانه ‌ها و یا به حداقل رسانیدن این امر و هم چنین رفع ایراد در کوتاه‌ ترین زمان ممکن.