ماده 20 قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

سپاه برای مشاغلی که مستلزم به کارگیری زنان باشد آنان را استخدام می‌نماید تغییر محل خدمت زنان باید حتی الامکان تابع شرایط خدمتی همسران آنان باشد.