وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در بررسی و ارزیابی رسانه ها می‌تواند از همکاری اشخاص و مراکز ذی صلاح استفاده کند.