صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۸/۰۷/۳۰
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر لاهیجان

موضوع

صدق بزه افترا یا نشر اکاذیب در صورت نصب عنوان «مزاحم محل» در تابلو اعلانات

پرسش

شخصی شکایات و دعاوی متعدد حقوقی و کیفری علیه شخص دیگر مطرح و همگی منتهی به رد دعوی و شکایت گردیده است، طرف دیگر پرونده با نصب آراء صادره در تابلو اعلانات محل، طی نوشته‌ای که در همان محل نصب کرده اعلام نموده: «مزاحم محل را بشناسید»، با وصف فوق، آیا اقدام نامبرده جرم است؟ (درصورت مثبت بودن، مصداق کدام بزه؟)

نظر هیئت عالی

نظر به این که جرم، مستلزم رکن روانی است و مشتکی‌عنه با عمل خویش زحمت انداختن خود را به‌گونه‌ای به اثبات رسانده است. لهذا عمل موضوع سوال فاقد وصف جزایی است.

نظر اکثریت

اقدام شخص مذکور (طرف مقابل پرونده) با تعریف نشر اکاذیب در ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، تطبیق دارد چراکه طرح شکایت از طریق مراجع قضایی حق افراد است و نمی‌تواند مصداق مزاحمت برای اشخاص باشد.

نظر اقلیت

اقدام این شخص ظهور در تحقیر شاکی خود دارد و مصداق توهین عملی است. (مطابقت با ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات)