(اصلاحی جزای نقدی ۱۳۹۹/۱۱/۰۸) - هرکس در بستر مبادلات الکترونیکی با تکثیر، اجراء و توزیع (عرضه و نشر) مواردی که در قانون حمایت حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان مصوّب ۱۳۴۸/۹/۳ و قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوّب ۱۳۵۲/۹/۲۶، و قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای مصوّب ۱۳۷۹/۱۰/۴، منوط بر آن‌که امور مذکور طبق مصوّبات مجلس شورای اسلامی مجاز شمرده شود، در صورتی که حق تصریح شده مولفان را نقض نماید به مجازات سه ماه تا یک سال حبس و جزای نقدی به میزان ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال محکوم خواهد شد.