ماده 189 قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

(اصلاحی 1376/11/26)- در صورتی که میزان صدمات وارده به جانبازان و معلولین حین انجام وظیفه یا به سبب آن در حدی باشد که به تایید کمیسیون عالی‌پزشکی سپاه، در انجام کارهای روزانه محتاج کمک و معاضدت عملی دیگران باشند و در آسایشگاه جانبازان نگهداری نشوند بر حسب مورد و‌متناسب با میزان ازکارافتادگی، از حقوق نگهداری که حداقل آن (500) برابر و حداکثر آن (1000) برابر ضریب ریالی است استفاده‌می‌گردد.