ماده 158 قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

پاداش و هزینه سفر و فوق العاده ماموریت در داخل و خارج از کشور و فوق العاده های انتقال محل خدمت، بدی آب و هوا و محرومیت از تسهیلات زندگی به میزان مشمولین قانون استخدام کشوری به پرسنل پرداخت می‌گردد.
تبصره - به پرسنلی که به ماموریتهای رزمی اعزام می‌شوند بر طبق آیین‌نامه ای که به تصویب فرماندهی کل خواهد رسید فوق العاده عملیاتی پرداخت خواهد شد.