متقاضیان اخذ مجوز تاسیس مرکز مشاوره خانواده و اعضاء مرکز مشاوره خانواده در مراکز مذکور باید دارای شرایط ذیل باشند:
الف - تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران.
ب - تاهل و داشتن حداقل ۴۰ سال سن و ۵ سال سابقه کار یا ۳۵ سال سن و حداقل ۸ سال سابقه کار مرتبط.
ج - داشتن حداقل مدرک کارشناسی از دانشکده‌های معتبر داخلی یا خارجی (در مورد اخیر، به شرط تایید وزارت علوم و فناوری) یا معادل حوزوی آن در رشته‌های مطالعات خانواده، مشاوره، روان‌پزشکی، روان‌شناسی، مددکاری اجتماعی، حقوق، فقه و مبانی حقوق اسلامی و همچنین رشته‌های همسان با تشخیص مرکز امور مشاوران.
د - انجام خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم برای آقایان.
ه‍ - عدم سوء پیشینه کیفری و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی.
و - عدم اعتیاد به مواد مخدر و سکرآور به تایید سازمان پزشکی قانونی
ز - نداشتن سوء شهرت و عدم تجاهر به فسق.
ح - داشتن وثاقت و تعهد به اصل نظام جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی.
ط - عدم محکومیت به انفصال دایم از خدمات دولتی یا عمومی یا سلب صلاحیت.