شماره ۹۶۸۷/۱۰/د تاریخ ۱۹/۲/۱۳۹۰
حضرت آیت الله جنتی دبیر محترم شورای نگهبان
با سلام و تحیات به استناد اصل نود و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تفسیر اصل یکصدوسی و سوم آن قانون به شرح ذیل مورد تقاضای مجلس شورای اسلامی می‌باشد: اولا"، با توجه به قسمت نخست اصل یکصد و سی و سوم قانون اساسی که بر معرفی وزراء به مجلس شورای اسلامی توسط رئیس جمهور برای گرفتن رای اعتماد تصریح دارد، آیا با تغییر اساسی در وظایف و اختیارات هر یک از وزارتخانه ها، معرفی وزیر جدید به مجلس و اخذ رای اعتماد برای وی از جمله تکالیف رئیس جمهور می‌باشد یا خیر؟ ثانیا"، با عنایت به قسمت اخیر اصل یکصد و سی و سوم قانون اساسی که تعداد وزیران و حدود اختیارات هر یک از آنان را موکول به تعیین قانون نموده است، آیا عنوان و وظایف و اختیارات وزارتخانه جدیدی که با ادغام دو یا چند وزارتخانه یا انتزاع بخشی از وظایف یکی از آنها تشکیل می‌گردد باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد یا از اختیارات رئیس جمهور و یا هیات وزیران می‌باشد؟ خواهشمند است نظریه شورای محترم نگهبان را به مجلس شورای اسلامی ابلاغ فرمایید.
علی لاریجانی
جناب آقای دکتر لاریجانی رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
سلام علیکم عطف به نامه شماره ۹۶۸۷/۱۰/د مورخ ۱۹/۲/۱۳۹۰ ؛ در خصوص درخواست تفسیر اصل یکصد و سی و سوم قانون اساسی در جلسه مورخ ۱۳۹۰/۲/۲۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. نظر شورا به اتفاق آراء به شرح زیر اعلام می‌شود: «با توجه به وضوح اصول قانون اساسی خصوصا" اصل ۱۳۳، هرگونه تغییر در وظایف و اختیارات قانونی و نیز ادغام دو یا چند وزارتخانه، باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و تا قبل از تصویب مجلس، تغییری در مسئولیت و اختیارات وزیران و وزارتخانه های قبلی به وجود نخواهد آمد. وزیر وزارتخانه های جدید یا ادغام شده، در هر صورت وزیر جدید محسوب شده و نیاز به اخذ رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی دارد.»
احمد جنتی دبیر شورای نگهبان