شماره ۹۷۹۵/۱ تاریخ‌ ۱/۱۲/۱۳۶۳
شورای‌ محترم‌ نگهبان
عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، موافقت‌نامه‌ها و قراردادهای‌ دولت‌ ایران‌ با سایر دولتها و همچنین‌ پیمانهای‌ مربوط‌ به‌ اتحادیه‌های‌ بین‌المللی‌ مصوب‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ برای‌ ابلاغ‌ به‌ دولت‌ به‌ امضای‌ «رئیس‌ جمهور»می‌رسد (مفاد اصل‌ ۱۲۳ قانون‌ اساسی‌)، آیا مراد از «امضاء عهد نامه‌ها و... به‌ وسیله‌ رئیس‌ جمهوری‌ یا نماینده‌ قانونی‌ او»که‌ در اصل ۱۲۵ به‌ آن‌ تصریح‌ شده‌، همان‌ است‌ که‌ فوقاً بدان‌ اشاره‌ شد؟
خواهشمند است‌ نظر تفسیری‌ خود را بیان‌ فرمایند.
سیدعلی‌ خامنه‌ای - رئیس‌ جمهور
شماره ۲۹۶۱ تاریخ ۱۳۶۳/۱۲/۸
حضرت‌ حجه‌الاسلام‌ والمسلمین‌ جناب‌ آقای‌ خامنه‌ای
ریاست‌ محترم‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران
عطف‌ به‌ نامه‌ شماره‌ ۹۷۹۵/۱ مورخ ۱/۱۲/۱۳۶۳:
در ارتباط‌ با اصل‌ ۱۲۵ قانون‌ اساسی‌ نظر شورای‌ نگهبان‌ به‌ شرح‌ زیر اعلام‌ می‌شود:
«مستفاد از اصل‌ ۱۲۵ قانون‌ اساسی‌ این‌ است‌ که‌ امضای‌ عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها و... با امضای‌ رئیس‌ جمهور یا نماینده‌ قانونی‌ او است‌ و سند قرارداد با امضای‌ رئیس‌ جمهوری‌ یا نماینده‌ قانونی‌ او رسمیت‌ خواهد یافت‌.»
دبیر شورای‌ نگهبان - لطف‌الله صافی