(اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱)- هیات اجرائی انتخابات که حسب مورد در هر استان متشکل از ۳ تا ۷ نفر از اعضای سازمان است با نظارت وزارت راه و شهرسازی‌ وظیفه برگزاری انتخابات را بعهده دارد. چگونگی انتخاب و تشکیل هیات اجرائی و اختیارات و وظایف هیات یاد شده به شرح مندرج در آیین‌نامه ‌اجرائی این قانون خواهد بود.
تبصره ۱ - هیات اجرائی انتخابات موظف است صلاحیت داوطلبان عضویت در هیات مدیره را از مراجع صلاحیتدار استعلام و بررسی نماید.
تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱)- اولین دوره انتخابات هیات مدیره بوسیله وزارت راه و شهرسازی برگزار می‌ شود.