(اصلاحی ۱۳۸۹/۰۳/۱۶)- نحوه و چگونگی پرداخت حق‌ الجلسه و حق‌ الزحمه اعضای کمیسیون ها و مجریان این قانون با رعایت ماده (۹۳‏) قانون مدیریت خدمات کشوری، توسط وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیأت دولت تعیین و ابلاغ می‌شود.