آیین نامه اجرایی قانون حمایت قضایی و بیمه ای از مأموران یگان حفاظت محیط زیست و جنگل بانی ۱۳۹۹/۱۱/۱۹

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ به پیشنهاد شماره ۵۳۲۷۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۶ وزارت دادگستری (با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح و هماهنگی سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت جهاد کشاورزی) و به استناد ماده (۳) قانون حمایت قضایی و بیمه ‏ای از مأموران یگان حفاظت محیط زیست و جنگل ‏بانی - مصوب ۱۳۹۹ - آیین ‏نامه اجرایی قانون مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:
در این آیین‏ نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می ‏روند:
۱ - قانون: قانون حمایت قضایی و بیمه ‏ای از مأموران یگان حفاظت محیط زیست و جنگل ‏بانی - مصوب ۱۳۹۹ -.
۲ - بیمه ‏گر: شرکت بیمه‏ ای که مجوز فعالیت از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران دریافت کرده باشد و در ازای دریافت حق بیمه، جبران خسارت ناشی از حوادث تحت پوشش و مسئولیت مدنی را طبق قانون و این آیین‏ نامه به عهده می‏ گیرد.
۳ - دستگاه مشمول: سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل‏ ها، مراتع و آبخیزداری کشور.
۴ - مأموران: مأموران یگان حفاظت دستگاه ‏های مشمول اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی که در قالب دستورالعمل تشکیل یگان ‏های حفاظت در دستگاه‏ های اجرایی، تسلیح و ضابط خاص قضایی محسوب می ‏شوند و همچنین سایر افراد غیر از مأموران یگان حفاظت که از سوی دستگاه ‏های مشمول بر اساس قوانین و حسب مورد برای انجام مأموریت ‏های سازمانی استفاده می‏ شوند، مانند مأموران اجرایی محیط زیست و منابع طبیعی.

در مواردی که مأموران با رعایت قانون، سلاح به کار گرفته و شخص یا اشخاص بی‏ گناهی مقتول یا مجروح شده یا می ‏شوند و یا خسارت مالی بر آنان وارد گردیده یا می‏ گردد، پرداخت دیه و جبران خسارات مذکور به طور کامل بر اساس رأی مرجع قضایی از محل اعتبارات مصوب مربوط توسط دستگاه مشمول ذی ‏ربط صورت خواهد گرفت.

تبصره ۱ - دستگاه‏ های مشمول برای تأمین دیه و خسارت موضوع این ماده، حسب مورد می ‏توانند مسئولیت مدنی مأموران خود را به طور کامل نزد یکی از بیمه‏ گران بیمه کنند.

تبصره ۲ - مأمورانی که قبل از تصویب قانون مبادرت به بکارگیری سلاح نموده و از این لحاظ ملزم به پرداخت دیه یا جبران خسارت گردیده ‏اند، ولی وجوه مربوط توسط سازمان متبوع مأمور پرداخت نشده باشد، بدهی آنان با ارایه اسناد و مدارک لازم از محل اعتبارات این آیین ‏نامه پرداخت خواهد شد.

دستگاه‏ های مشمول مکلفند مأموران خود را در انجام وظایف و مأموریت ‏شان مطابق قانون در قبال شهادت، فوت، بیماری صعب ‏العلاج، نقص عضو و از کارافتادگی مطابق قوانین مربوط به میزان دیه مرد مسلمان در ماه ‏های حرام و در مورد سایر حوادث به طور کامل نزد یکی از بیمه ‏گران بیمه نمایند.

تبصره ۱ - میزان تعهد بیمه ‏گر در موارد شهادت و فوت طبق قوانین مربوط و در مورد نقص عضو، از کارافتادگی، بیماری صعب ‏العلاج و حوادث برابر با مبلغ مندرج در قرارداد بیمه است.

تبصره ۲ - در صورتی که دستگاه مشمول مأموران خود را در اجرای این ماده بیمه نکرده باشد یا خسارت وی به طور کامل پوشش داده نشده باشد، دیه و خسارت حادث شده از محل اعتبارات مصوب مربوط دستگاه مشمول ذی‏ ربط پرداخت می‏ شود.

دستگاه‏ های مشمول می‏ توانند علاوه بر جبران خسارت وارده توسط بیمه‏ گر، با تأیید بالاترین مقام دستگاه و با رعایت مقررات مربوط، به مأمورانی که در جهت انجام وظیفه مطابق قانون متحمل صدمات بدنی و ضرر و زیان مالی شده ‏اند، ظرف یک سال کمک مالی نمایند.
مأموران دستگاه‏ های مشمول از حمایت ‏های موضوع قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح - مصوب ۱۳۷۶ - با اصلاحات بعدی و آیین‏ نامه اجرایی آن موضوع تصویب‌ نامه شماره ۲۸۲۱۲ /ت۲۰۴۷۴ه- مورخ ۳ /۷ /۱۳۷۹ و اصلاحات بعدی آن برخوردار می‌باشند.

سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است همه ساله اعتبار لازم جهت اجرای ماده (۲) این آیین‏ نامه را در ردیف جداگانه در لایحه بودجه سنواتی و اعتبار لازم جهت حق بیمه مربوط به پوشش بیمه‏ ای مأموران موضوع ماده (۳) و همچنین اجرای ماده (۴) این آیین نامه را ذیل ردیف هر یک از دستگاه‏ های مشمول پیش ‏بینی و تأمین نماید.

تبصره - اعتبارات مذکور بر پایه درخواست دستگاه‏ های مربوط تخصیص می ‏یابد و طبق مقررات ذی‏ ربط در اختیار آنها قرار خواهد گرفت.

در مواردی که دستگاه‏ های مشمول اقدام به استفاده از تشکل‏ های مردم نهاد، همیاران طبیعت، نیروهای داوطلب مردمی و نیروهای سایر دستگاه‏ ها ‌نمایند، از حمایت ‏های قانونی، قضایی و بیمه‏ ای موضوع این آیین ‌نامه و مواد (۹)، (۱۶) و (۲۰) قانون مدیریت بحران کشور - مصوب ۱۳۹۸ - بهره ‌مند خواهند شد.

تبصره - نیروهای مشمول این ماده باید در سامانه همکاری داوطلبانه دستگاه مشمول ثبت نام کنند. دستگاه مشمول طبق فهرست اعلامی به بیمه ‏گر نسبت به برقراری پوشش بیمه‏ مسئولیت مدنی و حوادث داوطلبان اقدام می ‏نمایند.

معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری