کلیه‌ اتباع‌ ایرانی‌ پزشک‌، دندانپزشک‌، دکتر داروساز و متخصصین‌ و دکترای‌ علوم‌ آزمایشگاهی‌ (حرفه‌ ای‌ یا متخصص‌) تشخیص‌ طبی‌ و لیسانسیه‌ های‌ پروانه‌ دار گروه‌ پزشکی‌ به‌ استثناء گروه‌ پرستاران‌ می‌ توانند عضو سازمان‌ باشند.
تبصره‌ ۱ - اعضاء سازمان‌ همه‌ ساله‌ مبلغی‌ را به‌ عنوان‌ حق‌ عضویت‌ به‌ سازمان‌ پرداخت‌ خواهند نمود. میزان‌ و نحوه‌ وصول‌ حق‌ عضویت‌ اعضاء مطابق‌ دستورالعملی‌ خواهد بود که‌ توسط‌ شورای‌ عالی‌ نظام‌ پزشکی‌ تهیه‌ می‌ گردد.
تبصره‌ ۲ - برای‌ پرداختن‌ به‌ حرفه‌ پزشکی‌ پس‌ از اخذ پروانه‌ اشتغال‌، عضویت‌ در سازمان‌ نظام‌ پزشکی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ الزامی‌ است‌.