ماده 19 قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

کارمندان به دو صورت زیر استخدام می‌شوند:
الف - بر اساس مدارک تحصیلی در یکی از مقاطع پایان دوره های دبیرستان، فوق دیپلم، لیسانس، فوق لیسانس، دکترا و بالاتر.
ب - بر اساس تخصص و مهارت عملی با داشتن حداقل مدرک پایان دوره تکمیلی نهضت سوادآموزی و حداکثر پایان دوره دبیرستان.