ماده 24 شیوه‌نامه مراقبت موقت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست

سازمان به منظور فرهنگ­سازی و ارتقاء دانش و آگاهی‌های عمومی در مورد روش‌ها ی مراقبت، به ویژه مراقبت موقت و چگونگی فرایند آن، محتواهای آموزشی چندرسانه­‌ای را تهیه و از طریق سامانه و رسانه­های گروهی به اطلاع عموم می­رساند.