در کلیه مواردی که به موجب قوانین خاص راجع به اموال توقیف شده از حیث شیوه نگهداری و تعیین محل مناسب برای نگهداری موقت تعیین تکلیف نشده باشد تا تعیین تکلیف قطعی از سوی دادگاه رسیدگی‌کننده، بشرح ذیل طبقه‌بندی می‌شوند:
۱- اسلحه و مهمات، مواد منفجره، مواد محترقه و اقلام و مواد تحت کنترل و بیولوژیک
۲- مواد مخدر و روان گردان
۳- تجهیزات اطلاعاتی و امنیتی
۴- اسناد و مدارک
۵ - اسناد و ادله الکترونیکی و داده‌ها و سامانه‌های مخابراتی و رایانه‌ای
۶ - نقود، ارز، مسکوکات و فلزات گرانبها
۷- اموال تاریخی و فرهنگی
۸ - وسایل نقلیه
۹- مواد خوراکی، دارویی، آرایشی و بهداشتی
۱۰- احشام، طیور و گونه‌های حیوانی حفاظت شده
۱۱- کالای قاچاق
۱۲- سایر موارد