شماره ۴۳۳ - ۲۱۴/۳۱۳ تاریخ ۱/۱۰/۱۳۶۷
تلفنگرام فوری
برادر ارجمند آیت‌الله محمدی گیلانی‌"دامت‌برکاته‌"
دبیر شورای محترم نگهبان
سلام علیکم
احتراماً در پی درخواست جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از ریاست‌محترم مجلس بر اساس اصل ۷۶ قانون اساسی در مورد تحقیق شخصی در خصوص علت ابطال انتخابات پانزده حوزه انتخابیه در مرحله اول دوره سوم و ارجاع نامه شماره ق - ۳۰۳۹ مورخ ۱۷/۹/۱۳۶۷ ریاست محترم مجلس به کمیسیون داخلی نظر به اینکه کمیسیون مزبور قرار است کار تحقیقات و تفحص انتخابات مذکور را با مدارک لازم انجام و گزارش آن را به ریاست محترم مجلس ارسال نماید.
لذا تقاضامندم حضرتعالی در جلسه کمیسیون شوراها و امور داخلی مورخه ۴/۱۰/۱۳۶۷ ساعت ۱۴ تشریف فرما شوید. ضمناً مدارک ابطال را کتباً به این کمیسیون ارسال فرمائید.
موجب کمال تشکر و امتنان است.
اشرفی اصفهانی - رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی
شماره ۳۳۰۸ تاریخ ۳/۱۰/۱۳۶۷
تاییدیه تلفنگرام
ریاست محترم کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس شورای اسلامی
عطف به تلفنگرام شماره ۴۳۳-۲۱۴/۳۱۳ مورخ ۱/۱۰/۱۳۶۷:
و علیکم‌السّلام و رحمهالله، «بر اساس نظر تفسیری شورای نگهبان اصل ۷۶ شامل مواردی از قبیل مقام معظم رهبری، مجلس خبرگان و شورای نگهبان نمی‌شود.»
دبیر شورای نگهبان - محمد محمدی گیلانی
شماره ۳۳۴۴ تاریخ ۱۳۶۷/۱۰/۷
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
شورای نگهبان در مقام تفسیر اصل ۷۶ قانون اساسی نظر تفسیری متفقٌ علیه خود را به‌شرح ذیل اعلام می‌دارد:
«اصل ۷۶ قانون اساسی شامل مواردی از قبیل مقام معظم رهبری، مجلس خبرگان و شورای نگهبان که مافوق مجلس شورای اسلامی می‌باشند نمی‌شود.»
دبیر شورای نگهبان - محمد محمدی گیلانی