ماده 84 ‌قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران

دادن ارشدیت به پرسنلی که از خود رشادت، فداکاری، تلاش، ابتکار و خلاقیت فوق‌ العاده و ارزنده نشان میدهند تابع شرایط عمومی ‌ترفیعات نبوده و با پیشنهاد فرماندهان یا مسئولان مربوط و تصویب مقامات مصرحه در ماده 78 این قانون خواهد بود.