ماده 23 شیوه‌نامه مراقبت موقت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست

سازمان ظرف یک­ماه از تاریخ ابلاغ این شیوه‌نامه، سامانه ملی فرزندخواندگی را به سامانه ملی فرزندپذیری به تفکیک سرپرستی(فرزندخواندگی)، قیمومت، امین موقت و مراقبت موقت تغییر می­دهد و راهنمای استفاده از سامانه را از طریق آن در دسترس عموم قرار می­دهد.