این قانون شش ماه پس از ابلاغ به رئیس جمهور لازم الاجراء است.
تبصره ‌- تا تاریخ لازم ‌الاجراء شدن این قانون، قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲/۱۷/ ۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی تمدید می‌شود و ‏لازم ‌الاجراء است.‏