شماره ۱۲۷۹۶ تاریخ ۲۸/۱/۱۳۶۸
شورای محترم نگهبان
با سلام و درود با توجه به اصل ۹۸ قانون اساسی خواهشمند است اعلام نظر فرمایند آیا عضویت وزرا و کارکنان دولت در هیئت امنای موسسات خصوصی و یا دولتی از جمله عضویت در هیئت امناء دانشگاه‌ها و مدارس غیرانتفاعی مغایرتی با اصل ۱۴۱ قانون اساسی دارد یا خیر؟ خصوصاً با توجه به مشابهت مسئولیتی که هیئت امنای موسسات با مجامع عمومی شرکتها دارند و وزرا با تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان در مجامع عمومی شرکتهای مختلف عضویت یافته‌اند از جمله قانون اخیرالتّصویب نحوه اداره شرکتهای بیمه در این مورد قابل ذکر است.
میرحسین موسوی - نخست‌وزیر
شماره ۱۱۸ تاریخ ۱۳۶۸/۲/۱۹
جناب آقای مهندس میرحسین موسوی
نخست‌وزیر محترم
عطف به نامه شماره ۱۲۷۹۶ مورخ ۲۸/۱/۱۳۶۸:
موضوع سئوال در جلسه شورای نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت. نظر شورای نگهبان به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
«عضویت وزرا و کارمندان دولت در هیئت امناء و موسسات خصوصی و یا دولتی (از جمله عضویت در هیئت امنا دانشگاه‌ها و مدارس غیرانتفاعی) به لحاظ اینکه سمتهای مذکور، شغل سازمانی تلقی نمی‌گردد مغایرتی با اصل ۱۴۱ قانون اساسی ندارد.»
قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان - خسرو بیژنی