تاریخ نظریه: ۱۳۹۳/۱۰/۰۳
شماره نظریه: ۷/۹۳/۲۴۰۷
شماره پرونده: ۹۳-۱۶۸/۱-۱۶۵۳

استعلام:

به استناد بند ک ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب، پس از آنکه تحقیقات پایان یافت، بازپرس آخرین دفاع متهم را استماع نموده با اعلام ختم تحقیقات و اظهار عقیده خود، پرونده را نزد دادستان می فرستد، آیا استناد به مواد قانونی در صدور قرار مجرمیّت از ناحیه بازپرس الزامی است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اگرچه استناد به مواد قانونی در صدور قرار مجرمیّت از ناحیه بازپرس در قانون به صراحت نیامده است، ولی لازم است که بازپرس نیز در اظهارعقیده­اش به مجرمیّت، مستدل و مستند به مواد قانونی اظهارعقیده نماید ؛ زیرا مجرم دانستن متهم به ارتکاب جرم، مستلزم تعیین عنصر قانونی جرم انتسابی نیز می­باشد. شایان ذکر است در ماده ۲۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که متعاقباً لازم الاجرا خواهد شد، به لزوم مستند بودن اظهارعقیده بازپرس تصریح شده است./ن