تاریخ نظریه: ۱۳۹۳/۱۰/۲۹
شماره نظریه: ۷/۹۳/۲۶۶۴
شماره پرونده: ۹۳-۹/۱۶-۱۸۵۷

استعلام:

آیا معاون قضایی دادگستری (در فرض اینکه نامبرده خانم باشد) میتواند اجرای احکام مدنی را اداره نماید و بعنوان نماینده رئیس دادگستری فعالیت کند وکارهایی مثل تشخیص مستثنیات دین، جلب محکوم علیه انجام دهد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

درفرض استعلام، چنانچه خواهان در دادخواست تقدیمی شماره تلفن همراه یا ثابت خود را قید نماید، قطع نظر از این که ماده ۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ حصری نیست، دادگاه در صورتی شماره های تماس مقیّد در دادخواست را می‌تواند برای امر ابلاغ مورد استفاده قرار دهد که خواهان تصریح نماید شماره تلفن همراه یا ثابت مصرح در دادخواست را برای امر ابلاغ، اعلام نموده است. شایان ذکر است، باتوجه به صراحت قسمت اخیر ماده قانونی صدرالاشاره، احراز صحت ابلاغ با دادگاه است.