مکان: مرکز اصلی کانون در تھران - خیابان شھید بھشتی - نبش خیابان ولیعصر - خیابان عبادی - نبش کوچه منصور - روبروی بیمارستان توس - پلاک ٣ می‌باشد.