شماره پرونده ۱۱۳۷ - ۱/۱۸۶ - ۹۳
سوال
محکومی به موجب دادنامه مورخ ۹۳/۹/۱۶ صادره از شعبه ۱۰۲ عمومی گرمسار به تحمل دو سال حبس تعزیری و رد عین یا مثل قیمت اموال مسروقه محکوم می‌شود مج-ازات حبس محکوم به مدت دو سال معلق می‌شود این رای به تاریخ۱۳۹۲/۱۰/۱۵ به محکوم ابلاغ واقعی می‌شود محکوم به تاریخ۱۳۹۲/۱۱/۱۳ مرتکب جرم مواد مخدر می‌شود و حسب دادنامه ۱۳۹۲/۱۲/۱۲ به تحمل ۵۱ ماه حبس و۵۷ ضربه شلاق محکوم می‌شود از آنجایی که در ایام تعلیقی مرتکب جرم شده است اجرای احکام کیفری گرمسار [در] اجرای ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ پرونده را جهت صدور دستور اجرای مجازات تعلیقی به شعبه انقلاب می‌فرستد که دادرس شعبه انقلاب به این استدلال که دادگاه صلاحیت ذاتی در لغو قرار تعلیق صادره از محاکم عمومی را ندارد پرونده را اعاده می‌کنند و این اجراء پرونده را جهت صدور دستور اجرای مجازات تعلیقی به شعبه ۱۰۲ دادگاه جزایی ارسال می‌دارد که ریاست محترم شعبه ۱۰۲ به این دلیل که حکم تعلیقی قطعی نشده است و محکوم به سجل کیفری معرفی نشده است از صدور دستور اجرای مجازات تعلیقی امتناع نموده است از آنجایی که استدلال هر دو مرجع مطابق مواد ۵۲ و ۵۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ قانونی به نظر نمی ­رسد موضوع جهت صدور نظر مشورتی پیرامون سوالات زیر مطرح می‌شود:
۱- آیا اختلاف صلاحیت دو دادگاه انقلاب و عمومی تاثیری در صدور دستور اجرای مجازات تعلیقی که صرفاً یکی دستور می‌باشد نه تصمیم قضایی، دارد و آیا این امر خلاف اطلاق ماده ۵۴ نیست ؟
آیا حکم تعلیقی نیاز به قطعیت رای دارد؟ در صورتی‌ که دادگاه بدون اطلاع محکومٌ‌‌علیه مبادرت به صدور حکم تعلیقی کند آیا نیاز و معرفی به سجل کیفری دارد و اساساً در چنین مواردی زمان شروع تعلیق چه زمانی است ؟
نظریه شماره ۱۶۶۹/۹۳/۷ - ۱۳۹۳/۷/۲۰
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
پس از صدور قرار تعلیق، آزادی محکوم‌علیه منوط به قطعیت حکم صادره نمی‌باشد. ولی در هرحال حکم مزبور می باید با رعایت قسمت اخیر ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به محکوم‌علیه ابلاغ و تفه-یم شود و منظور از عبارت «دادگاه به هنگام صدور قرار تعلیق به طور صریح به محکوم اعلام می‌کند»، درقسمت اخیر ماده ۵۴ قانون فوق­ الذکر، درج مراتب مزبور در رای صادره است و نه لزوماً تفهیم حضوری آن در هنگام صدور رای. مستفاد از تبصره ۱ ماده ۲۵ قانون مارّالذکر، کلیه­ محکومیت‌های قطعی کیفری می­ باید در پیشینه کیفری محکوم (در اداره سجل قضایی) درج شود. باتوجه به قسمت اول ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، محاسبه زمان (مدت) تعلیق از تاریخ صدور قرار تعلیق اجرای مجازات، صورت می‌پذیرد.