(اصلاحی ۱۴۰۰/۰۳/۱۰) - معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی ضمن رصد و پایش وضعیت و چگونگی و کیفیت اجرای دستورالعمل در بخش‌های مختلف قوه قضاییه، اعم از واحدهای ستادی و صف دادگستری، گزارش مربوط را به همراه پیشنهادهای اصلاحی در پایان هر فصل برای معاون اول قوه قضاییه ارسال می‌نماید. معاون اول پس از جمع‌بندی، نتیجه را در پایان سال به رئیس قوه قضاییه ارائه می‌دهد.