شماره پرونده ۳۳۴ - ۱۶/۹ - ۹۳
سوال
پس از صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج و قبل از انقضاء مهلت ­های قانونی اعتبار گواهی، زوج دادخواست اثبات اعسار خود برای محکومیت­ های مالی (مهریه و…) مطرح می‌کند و پس از۷ ماه رای اعسار صادر می­ شود آیا:
۱- طرح دادخواست اعسار قاطع مهلت­ های ۳ ماهه اعتبار گواهی عدم امکان سازش هست یاخیر؟
۲- چنانچه پس از ۳ ماهه مذکور رای صادر شد، آیا با توجه به انتفاء ارزش دادنامه گواهی عدم امکان سازش هیچ اثری بر آن گواهی مترتب است یا خیر؟
۳- آیا می‌توان به اعتبار ملاک قانونی درتعلیق مهلت رفع نقص هزینه دادرسی دادخواست موضوع ماده ۵۵ ق.آ.د.م به جهت طرح ادعای اعسار، در این وضعیت هم به تعلیق مدت مزبور قائل شویم؟
نظریه شماره ۷۸۶/۹۳/۷ - ۷/۴/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱- طرح دعوای اعسار از ناحیه زوج، قاطع مهلت سه ماهه اعتبار گواهی عدم امکان سازش یا موجب تمدید این مهلت نمی‌شود.
۲- حکم صادره در مورد اعسار، موجب اعتبار بخشیدن به گواهی عدم امکان سازش که مهلت سه ماهه قانونی آن منقضی شده، نمی‌شود.
۳- با توجه به پاسخ سوال‌های اول و دوم، پاسخ سوال سوم روشن بوده و منفی است.