ماده 184 قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

هر یک از مستمری بگیران که از دریافت حقوق مستمری محروم گردد، سهم وی به سهم سایر مستمری بگیران افزوده خواهد شد.