در صورتی که مطابق مراقبت‌ها مشخص شود خانواده میزبان، در مورد کودک و نوجوان بی‌توجهی و سهل‌انگاری نموده یا در مورد وی مرتکب سوء‌رفتار یا جرم دیگری شده است، رئیس بهزیستی شهرستان ضمن اطلاع‌رسانی به مدیر کل استان و لغو فوری میزبانی و خروج کودک و نوجوان از آن خانواده، نسبت به معرفی فرد خاطی به دادستان نیز اقدام می‌نماید.