تاریخ نظریه: ۱۳۹۳/۰۸/۰۷
شماره نظریه: ۷/۹۳/۱۸۷۲
شماره پرونده: ۹۳-۰۵۸-۱۲۶۲

استعلام:

احتراما برابر ماده واحده قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز، از کارافتاده کلی و مفقودالاثر انقلاب اسلامی وجنگ تحمیلی مصوب ۱۳۷۲/۶/۳ ایثارگران مشمول این قانون شاغل محسوب شده وتابع مقررات قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت هستند. با توجه به اشتغال در دستگاههای دولتی طبق ماده ۱۵ قانون دفاتر اسناد رسمی وکانون سردفتران ودفتریاران مصوب ۱۳۵۴ منافی با شغل سردفتری اسناد رسمی و دفتریاری است خواهشمند است اعلام نظر فرمائید که آیا مستخدمین جانباز حالت اشتغال می‌توانند به سردفتری اسناد رسمی یا دفتریاری منصوب شوند یا اینکه همانند سایر شاغلین دیگر وضعیت آنها منافی شغل سردفتری و دفتریاری است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با عنایت به قانون اصلاح تبصره ۲ ماده ۳۹ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب ۳/۷/۹۲ مبنی براین که « حقوق حالت اشتغال در دستگاههای موضوع بند الف ماده ۲ این قانون قطع نمی­گردد» و با توجه به استنباط از مشاغل مصّرح در بند الف ماده ۲ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب ۱۴/۱۲/۹۱، از جمله عبارت «کانون وکلای دادگستری» به نظر می­رسد جانبازان و آزادگان ازکارافتاده کلی که دارای حالت اشتغال می­باشند، می­توانند با رعایت مقررات قانونی به مشاغل سردفتری اسناد رسمی و یا دفتریاری اشتغال داشته باشند./ب