خسارت­‌های خارج از تعهد بیمه­گر، موارد مندرج در مواد (۱۵) و (۱۷) قانون می­‌باشد.