ماده 203 ‌قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران

وزارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی موظف است ظرف مدت 2 سال از تصویب این قانون با همکاری فرمانده کل سپاه پاسداران‌لایحه قوانین سپاه را تهیه و پس از تصویب هیات وزیران جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.