به حق بیمه پایه آن دسته از وسایل نقلیه که مشمول هر یک از بندهای جدول زیر باشند، به میزان درصدهای تعیین شده تخفیف تعلق می‌گیرد:

ردیف مصادیق تخفیف حق بیمه پایه درصد تخفیف حق بیمه پایه
۱ وسایل نقلیه‏ای که برای اولین بار شماره گذاری می‌شوند ۵
۲ وسایل نقلیه عمومی شهری حمل مسافر با ظرفیت بیش از شش نفر شامل اتوبوس، مینی بوس، ون و استیشن ۵۰
۳ وسایل نقلیه‏ای که دارنده آن وفق آیین نامه موضوع تبصره (۵) ماده (۱۸) قانون دارای گواهینامه معتبر طی دوره‏های آموزشی رانندگی ایمن و کم خطر باشد ۱۰