سازمان، پایگاه اطلاعات کودکان و نوجوانان را به گونه‌­ای که هریک دارای صفحه اختصاصی باشند و اطلاعات ضروری کودک و نوجوان در آن ثبت شده باشد، ظرف سه ­ماه از تاریخ تصویب این شیوه‌نامه راه­اندازی می‌کند و با داده­آمایی پرونده­های پیشین، اطلاعات آنان را نیز وارد این سامانه می‌کند. اطلاعات این سامانه با رعایت ملاحظات مربوط به سطوح دسترسی و حفظ حریم خصوصی کودکان با موسسات و خانواده میزبان به اشتراک گذاشته می‌شود. تا زمان راه­اندازی سامانه، فرایندهای مربوطه به صورت غیرالکترونیکی صورت می­پذیرد.